Valikko Sulje

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (Seloste päivitetty 2.8.2019)

1. Rekisterinpitäjä

Cellstar Oy (jäljempänä ”Cellstar”)

Y-tunnus: 2546637-6

Haarniskatie 8, 01730 Vantaa

www.cellstar.fi, info@cellstar.fi

 2. Yhteyshenkilöt

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:

 Toni Huhtala

 3. Rekisterin nimi

Cellstar Oy:n asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri.

 4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkuuden ja muun yhteyden hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kommunikointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen.

 Rekisteriä saatetaan lisäksi käyttää laskuttamiseen, uutiskirjeiden lähetykseen, markkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin. Voit milloin tahansa tarkistaa / muuttaa / poistaa tietosi asiakasrekisteristämme tai kieltää markkinointiviestinnän.

 Tätä rekisteriä sovelletaan Cellstar Oy:n eri palveluiden ja verkkosivujen käytössä ja rekistereissä yllämainituissa tarkoituksissa.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Cellstar Oy kerää käyttäjästä / asiakkaasta tietoja, kun käyttäjä käyttää Cellstar Oy:n omistamia verkkosivustoja, ostaa / tilaa palveluita tai tuotteita. Tietoja kerätään myös käyttäjän lähettäessä yhteydenoton verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta.

 Syöttämällä tai lähettämällä henkilötietoja Cellstar Oy:n verkkosivustoilla, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen. Yhteydenotto-lomakkeilla lähetetyt yhteydenottolomakkeen henkilötieto-kohdat ovat suojattuja. Suosittelemmekin yhteydenottojen tapahtuvan yhteydenottolomakkeella sähköpostin sijaan.

 Rekisterissä voidaan käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

– Etunimi ja sukunimi

– Yritys

– Puhelinnumero

– Sähköpostiosoite

– Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. tilaustiedot, tiedot tapaamisista, markkinointiluvat ja – kiellot, osapuolten välinen yhteydenpito)

– Markkinointiin ja myyntiin liittyvät tiedot (lähetetyt markkinointiviestit ja muut viestit)

– Asiakaskyselyiden ja palautekyselyiden
vastaukset

– Laskutustiedot

Lisäksi tilausjärjestelmiemme osalta voimme
käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

– Tilaushistoria

– Tilauksen tiedot

Käyttäjä on itse vastuussa muiden henkilöiden henkilötietojen keräämisestä ja syöttämisestä.

 6. Evästeet ja automaattiset tietojenkeruutyökalut

Evästeet

Evästeiden käyttö on yleistä
verkkopalveluissa. Evästeet (cookies) ovat pieniä merkkijonon sisältäviä
tekstitiedostoja, joiden avulla selain voidaan tunnistaa yksilöivästi käyttäjän
vieraillessa verkkosivustolla tai palvelussa. Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään
evästeitä. Voit koska tahansa muuttaa käyttämäsi selaimen asetuksia niin, että
selain ei ota vastaan kolmannen osapuolen evästeitä tai ilmoittaa niiden
lähettämisestä. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme
toimivuuteen.

Palvelumme hyödyntävät evästeitä, jotta
pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman hyvän ja asiakasystävällisen
palvelukokemuksen verkkosivuillamme ja palveluissamme. Kehittääksemme
verkkosivujamme ja palveluitamme, keräämme evästeiden avulla tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivujamme / palveluitamme.

Käyttäjän vieraillessa verkkosivuillamme tai
palveluissamme, selain lähettää automaattisesti teknisiä tietoja (kuten
IP-osoite, selaintyyppi ja versio, edellinen sivusto).

Tilastot

Keräämme tilastotietoa verkkosivuillamme ja
palveluissamme vierailleista käyttäjistä. Tällaista tietoa ovat mm.
Kävijämäärät, suosituimmat sivut, sisääntulo- ja poistumissivut, klikatut
linkit ja sivustolla vietetty aika.

 Google

Palvelun käytön analysointiin voi olla käytössä
Google Analytics – analysointipalvelu tai muu Googlen palvelu. Analytics –
evästeen avulla saamme tietoja käyttäjän toiminnasta sivustossa. Näitä tietoja
ei yhdistetä henkilötietoihin.

Palvelujemme mainostamiseen saatetaan käyttää
Google Adwordsia, jonka avulla näemme miltä sivuilta yhteydenotot ovat
peräisin. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

 7. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasialliset tietolähteet ovat käyttäjän
Cellstar Oy:n verkkosivustoilla tai palveluissa ilmoittamat tiedot, verkkosivujemme
ja palveluidemme käyttö- ja asiointitiedot, asiakas- ja palautekyselyt sekä
uutiskirjeiden lukutiedot.

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä
yhteistyökumppaneiltamme ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta
viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tilauksien yhteydessä tietolähteinä toimivat
tilauksen tekijä. Katso lisää kohdasta 5. ”Rekisterin tietosisältö ja
henkilötietoryhmät”.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Cellstar Oy voi ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn ulkopuolisille yrityksille. Tällaisia yrityksiä hyödynnetään mm.
seuraavissa tapauksissa:

– Tilausjärjestelmien ylläpito

– Yhteydenottolomakkeiden ylläpito

– Kommunikointi asiakkaan / käyttäjän kanssa
tilauksen tai yhteydenoton (esim. Chat) yhteydessä

Tällaiset yritykset voivat sijaita Euroopan
Unionin alueella tai sen ulkopuolella. Nämä yritykset tarjoavat erilaisia
palveluita esim. sähköpostimarkkinointiin sekä tilausjärjestelmien ja
yhteydenottolomakkeiden valmistamiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon tai muun
IT palvelun tai Infrastruktuurin luomiseen / käyttämiseen.

Tietoja saatetaan tietyissä tapauksissa
luovuttaa myös kolmansille osapuolille tuotteidemme tai palveluidemme sekä
niihin liittyvien tilauksien hoidossa ja tuottamisessa. Myös nämä yritykset
voivat sijaita Euroopan Unionin alueella tai sen ulkopuolella.

Jos tietoa luovutetaan Euroopan Unionin
ulkopuolella toimiville kolmansille osapuolille, pyrimme huolehtimaan
riittävästä tietoturvasta ja rekisterin asianmukaisesta käsittelystä EU-U.S –
Privacy Shield – järjestelyllä tai erillisen sopimuksen avulla.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille
osapuolille myös viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen lainsäädäntöön
perustuvien edellytysten mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille
osapuolille yrityskaupan yhteydessä. Tällöin osapuolet tekevät salassapitosopimuksen henkilötietojen osalta.

Cellstar Oy ei milloinkaan siirrä tietoja
ulkopuolisille tahoille muuhun kuin yllämainittuihin tarkoituksiin. Cellstar Oy
huolehtii tarpeettomien tietojen poistosta kohtuullisen ajan kuluessa tiedon
muututtua tarpeettomaksi. Tietojen säilyttäminen vaihtelee käyttötarkoituksesta riippuen.

9. Rekisterin suojaus

Cellstar Oy on sitoutunut estämään tietojen
luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen.
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein,
salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin
keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat
tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Cellstar Oy:n työntekijöillä ja
alihankkijoilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoiin. Kaikkia Cellstar Oy:n
työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

 10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Henkilötietolainsäädännön mukaan rekisteröidyllä
on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu
tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta
koskeva pyyntö Cellstar Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava
henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietojen
mahdolliset korjaukset tai poistamme tarpeettomat tiedot.

Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko
kirjeitse, sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.
Osoitetiedot löytyvät kotisivuiltamme www.cellstar.fi.

Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu
henkilötietojen käsittelyn suhteen, on sinulla oikeus tehdä valitus
tietosuojavalvontaviranomaiselle.

 11. Cellstar Oy tietojen käsittelijänä

Cellstar Oy tarjoaa asiakkailleen erilaisia
tuotteita ja palveluita. Cellstar Oy vastaa henkilötietojen käsittelijän
velvoitteista.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen
muutoksiin. Muutokset julkaistaan päivämäärän kanssa verkkosivuillamme.
Suosittelemme käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön
säännöllisesti.

13. Muut tietosuojaan liittyvät asiat

Cellstar Oy:n verkkosivustot ja palvelut
saattavat sisältää linkkejä muille sivustoille tai sisältää sisältöä muilta
sivustoilta. Cellstar Oy ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien
sivustoista.

WhatsApp Kuinka voimme auttaa?